Kvalitet

Vårt kvalitetssystem bygger på

SOSF 2011:9

Det innehåller

Processer och rutiner som behövs för att säkerställa vårt kvalitetsarbete
Systematiskt förbättringsarbete som innefattar Riskanalyser och Egenkontroller
Synpunkt och klagomålsrutiner för alla berörda , både personal och kunder
Förbättringsarbete gällande ovan punkter
Dokumentation som sparas och är tillgänglig för berörda parter

Detta innebär

Att våra kunder kan känna sig trygga med att vi följer upp vår verksamhet för att den ska uppfylla de krav som ställs i Socialtjänstlagen .

Vill du anlita oss eller veta mer?

Fyll i era uppgifter nedan så kontaktar
vi er inom 24 timmar.

Typ av tjänst:

HemtjänstHushållsnära tjänster